петак, 6. март 2015.

Šta motiviše ljude u kompanijama, možda novac?

Veza između kompanije i zaposlenog je kao veza izmađu bilo koje dve osobe. Ta veza prolazi kroz određene faze, kao što su upoznavanje, medeni meces, razočaranje, stabilni period i na kraju terminacija. Ako želimo da kompanija što duže i što uspešnije posluje, logično je očekivati da teži da se zadrži u odnosu stabilnosti što duže sa što većim brojem svojih zaposlenih.

Šta karakteriše stabilnu vezu između prijatelja, supružnika, poslovnih partnera? To su dve stvari: međusobno poštovanje i poverenje. Što su ove dve komponente jače, zaposleni će predanije i posvećenije obavljati svoje poslove.

Za poštovanje je karakteristično da ne ide bez samopoštovanja. Ne možete poštovati drugoga ako ne poštujete sebe. Možete mu snishoditi, podilaziti, možete mu se podrediti ili ga se bojati, ali ga ne možete poštovati. Isto važi i za poverenje. Čovek koji ne veruje sebi, ne može verovati ni drugima.


Stoga kompanije koje žele dug i uspešan odnos sa svojim zaposlenima, vode računa da svojim akcijama zaposlenima komuniciraju poštovanje i samopoštovanje. U psihologiji se to naziva Ja sam OK, Ti si OK odnos.

Uspešne kompanije komuniciraju svojim zaposlenima da ih cene, pa su vredna ljudska bića, da ih poštuje i da ima razumevanja za njihove potrebe. Sve ovo kompanije rade kroz komunikaciju sa zaposlenima, kroz slušanje, razumevanje, eventualnu pomoć u nevolji, fer odnos prema svima, poštovanje pravila, nagrade za izuzetno zalaganje pojedinaca. Na taj način kompanije poručuju svom zaposlenom Ti si OK. U ovo spada i materijalna stimulacija za posebna postignuća ili bar za trud.

Sa druge strane, te iste kompanije organizuju seminare, ručkove, odlaske na skijanje, zajedničke tim bilding aktivnosti, brinu da plate budu redovne, dele bonuse ili trinaestu platu bez obzira na zalaganje pojedinaca. Time kompaniju komuniciraju odnos prema sebi ili drugim rečima Ja sam OK.

Za uspešan stabilan odnos potrebne su obe OK komponente.

Kad je reč o novcu, ovde se može izvući zaključak da pored redovne plate, deo motivacione politike firme mogu biti povremene stimulacije za posebna postignuća, kao poruka Ti si OK, i godišnji bonus kao poruka Ja sam OK. Za ova dva motivatora mora postojati jasno definisano pravilo o raspodeli odnosno dodeli da bi se ispoštovao princip korektnosti prema svima. Ukoliko jasno pravilo ne postoji, motivator postaje svoja suprotnost.

Na kraju krajeva, bitna je samo poruka koju kompanija komunicira zaposlenom. Ukoliko je novac deo Ja sam OK - Ti si OK poruke, onda novac možemo posmatrati kao motivator. Ukoliko je novac deo neke druge poruke, onda je kompaniji bolje da štedi.
Нема коментара:

Постави коментар